Bidasoako Erraldoiak

 

Asociación constituida el 23 de Febrero de 1989 y registrada en el Registro de Asociaciones del País Vasco el 15 de Marzo de 1989, desde sus inicios tiene la peculiaridad de estar compuesta de miembros que residen en la zona del Bidasoa, sea cual sea su nacionalidad y origen. Personas con diferencias linguísticas que desean compartir algo de su tiempo libre en reforzar la cultura vasca.

 

 

 

 

 

1989an sortutako elkartea, bere hasieratik Bidasoa aldean bizi diren pertsonez osatua egotearen berezitasuna dauka, beren naziotasuna eta jatorriari erreparatu gabe. Bere denbora librea euskal kultura indartzen ematen duten pertsonaz osatua, nahiz eta desberditasun linguistika izan.

 

 

 

 

 

 

Associattion crée en 1989, elle a la particularité d´etre composée depuis ses débuts par des membres issus de tout le bassin de la Bidasoa, quelle que soit leur nationalité ou origine. Il s´agit principalement de regrouper des membres bénévoles qui souhaitent consacrer un peu de leur temps libre a renforcer la culture basque, et, a vivre ensemble dans nos différences linguistiques et culturelles.